بررسی آئروالاستیک و دینامیک پروازی یک هواپیمای HALE

دوره 1، شماره 1، مهر 1387، صفحه 1-7

سید حسین پورتاکدوست؛ ناصر رئوف


رهیافت ترکیبی LES/RANS در شبیه سازی جریان های آشفته

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 1-14

محمد طیبی رهنی؛ سید روح اله قدسی


محاسبه پاسخ آیروالاستیک یک بال دو بعدی به همراه سطح کنترل دارای اثر لقی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 7-15

امیرحسین مرزبان پور؛ حسین شاهوردی


مدل عمر خستگی برای مواد کامپوزیتی GRPتحت بارگذاری محوری و خارج از محور

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 9-17

سعید ادیب نظری؛ جعفر اسکندری جم؛ نیما سلطانی


بررسی عملکرد و کاربرد محفظه احتراق گردابه ای در سامانه های پیشرانش موشکی و فضایی

دوره 2، شماره 3، آبان 1388، صفحه 11-14

اسد صاغری؛ نوربخش فولادی؛ مهرداد بزاززاده؛ علی اصغر طالبلو


تحلیل خطای کسینوسهای هادی و کواترنیونها در فرآیند انتشار

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 15-24

سید حسین پورتاکدوست؛ ناصر رئوف؛ فرشاد پازوکی


تخمین تعداد لایه های مورد نیاز صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش جمع آثار

دوره 2، شماره 3، آبان 1388، صفحه 15-24

جعفر اسکندری جم؛ سیدحسین تقویان حسین؛ ندا گرشاسبی نیا


تحلیل دینامیکی صفحات کامپوزیتی متقارن با تکیه گاه خطی

دوره 1، شماره 1، مهر 1387، صفحه 25-29

محمد رحیم ترشیزیان؛ جعفر اسکندری جم


تحلیل آیروالاستیک پره هلی کوپتر در پرواز درجا توسط الگوی آیرودینامیکی سه بعدی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 25-34

حسین شاهوردی؛ علی صالح زاده نوبری؛ مرتضی بهبهانی نژاد


تعیین ضرایب آیرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجسای مرزی

دوره 2، شماره 3، آبان 1388، صفحه 25-32

حسین شاهرودی؛ مصطفی هادی دولابی؛ مرتضی بهبهانی نژاد


الگوریتم طراحی آیرودینامیکی کنترل بردار تراست به روش پاشش مایع

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 27-35

مهدی هاشم آبادی؛ محمدرضا حیدری


بکارگیری الگوریتم چند هدفه به منظوره طراحی کنترلر برای ماهواره بر تک مرحله

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 29-37

علیرضا باصحبت نوین زاده؛ فرشاد پازوکی؛ محمد مهدی سربازی


شبیه سازی بالستیک داخلی یک موتور سوخت جامد

دوره 1، شماره 1، مهر 1387، صفحه 31-37

فرشاد پازوکی؛ علیرضا باصحبت نوین زاده؛ امیر لبیبیان


طراحی کنترل کننده برای یک فضاپیما با استفاده از مستهلک کننده فعال مغناطیسی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 35-43

علیرضا نوین زاده؛ محمد مهدی سربازی؛ مهدی زارعی فرکوش


شبیه سازی پهپاد و طراحی خلبان خودکار با استفاده از تست های نرم افسار در حلقه و سخت افسار در حلقه

دوره 2، شماره 3، آبان 1388، صفحه 33-36

مجید لنگری؛ حسین سلیمانی؛ محمدتقی صابری؛ یحیی میرمحمدصادقی


تولید شرایط مرزی ورودی برای رهیافت شبیه سازی گردابه بزرگ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 37-45

محمد طیبی رهنی؛ سید روح اله قدسی


طراحی پروفیل پره توربین گاز با استفاده از منحنی های لمنیسکات

دوره 1، شماره 1، مهر 1387، صفحه 39-45

عبدالله اسدالهی قهیه


طراحی کانتور نازل ابر صوتی با در نظر گرفتن جریان لزج گاز واقعی

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 39-47

محمدرضا سلطانی؛ محمد فرهت


پاسخ دینامیکی صفحات چند لایه کامپوزیتی براساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه بالا

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 45-49

جعفر اسکندری جم؛ ندا گرشاسبی نیا