تحلیل آیروالاستیک پره هلی کوپتر در پرواز درجا توسط الگوی آیرودینامیکی سه بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه مهندسی مکانیک