طراحی کنترل کننده برای یک فضاپیما با استفاده از مستهلک کننده فعال مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا