الگوریتم طراحی آیرودینامیکی کنترل بردار تراست به روش پاشش مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی