بررسی تجربی آیرودینامیکی مدل ورودی هوای دوقلو با انجام تستهای استاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا

2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشکده مهندسی هوا فضا

3 پژوهشکده هوائی سازمان صنایع هوایی