تأثیر اتصالات غیر صلب بر ناپایدارهای استاتیکی و دینامیکی تیرتیموشینکو سه مرحله ای تحت اثر نیروی تعقیب کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشکده فنی – مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس