بررسی عملکرد و کاربرد محفظه احتراق گردابه ای در سامانه های پیشرانش موشکی و فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر