شبیه سازی پهپاد و طراحی خلبان خودکار با استفاده از تست های نرم افسار در حلقه و سخت افسار در حلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هوایی سپهر، شرکت پرآورپارس