مطالعه انواع رهیافت های ترکیبی LES/RANS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

2 گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گرمسار