ارائه معیاری جدید جهت بهینه سازی موقعیت مفاصل مکانیسم استوارت به منظور افسایش فضای کاری و چالاکی در سیمولاتورهای پرواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی