دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-82 
4. بکارگیری الگوریتم چند هدفه به منظوره طراحی کنترلر برای ماهواره بر تک مرحله

صفحه 29-37

علیرضا باصحبت نوین زاده؛ فرشاد پازوکی؛ محمد مهدی سربازی


7. طراحی سیستم کنترل وضعیت با جت عکس العملی در یک زمینه پرنده عمودپرتاب

صفحه 59-70

هادی نوبهاری؛ علیرضا باصحبت نوین زاده؛ حمید بندی کناری