دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-72 
4. تعیین ضرایب آیرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجسای مرزی

صفحه 25-32

حسین شاهرودی؛ مصطفی هادی دولابی؛ مرتضی بهبهانی نژاد


6. مطالعه انواع رهیافت های ترکیبی LES/RANS

صفحه 37-48

محمد طیبی رهنی؛ سید روح اله قدسی؛ سید مهدی شیخ الاسلام نوری