راهنمای نویسندگان

آئین‌ نگارش مقاله

 

فارسی

لاتین

قالب صفحه

A4

دوستونه (منوی Page Layout گروه Page Setup رو پیدا کنید،  گزینه ای columns ،  Two columns، (more columns : Right to left ))

A4

دوستونه (منوی Page Layout گروه Page Setup رو پیدا کنید،  گزینه ای columns ،  Two columns، (more columns : left to Right))

حاشیه

3 سانتی متر از هر سمت و فواصل بین خطوط Single

3 سانتی متر از هر سمت و فواصل بین خطوط Single

عنوان

B Traffic – 18 - Bold

Times New Roman – 16 - Bold

نام نویسندگان

B Nazanin – 12 - Bold

Times New Roman – 11 - Bold

آدرس نویسندگان

B Nazanin – 10  

Times New Roman – 9

چکیده

B Nazanin – 11 (تک ستونی)

Times New Roman – 10 (تک ستونی)

کلید واژه ها

B Nazanin – 11 (تک ستونی)

Times New Roman – 10 (تک ستونی)

متن

B Nazanin – 12  

Times New Roman – 12

تیتر ها در متن مقاله

B Nazanin – 12 - Bold

Times New Roman – 11 - Bold

زیرنویس شکل‌ها و جداول

B Nazanin – 12  

Times New Roman – 12

منابع

فرمت Vancouver

B Nazanin – 11

فرمت Vancouver

Times New Roman – 10

پاصفحه

B Nazanin – 10

Times New Roman – 10

 

اصول کلی

1-زبان مجله فارسی است، بنابراین می بایست حتی المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی در مقاله استفاده شود.

2- مقاله نباید قبلاً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد . همچنین رتبه علمی نویسندگان به درستی عنوان گردد و کلیه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. نامة ارسال مقاله باید مورد تایید کلیه نویسندگان باشد و امضاء آن از طرف نویسنده مخاطب به منزله پذیرش شرایط موارد حقوقی است که درذیل ارائه می گردد:

- در صورت عدم ذکر یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مخاطب ، فرستنده مقاله، آماده پاسخگویی موارد پیش آمده در مورد حق مولفان دیگر و پاسخگویی به مکاتبات خواهد بود.

- مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده فرستنده می باشد.

- مسئولیت صحت و سقم و اصالت مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر نام ایشان در صفحه عنوان و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتو ا به عهده نویسنده(گان) است.

- مجله مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.

- مقالات توسط داوران ذیصلاح ارزشیابی می‌شوند و مجله در رد یا قبول مقالات، آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی، استنادی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند.

- با پذیرش مقاله در مجله، حق چاپ مقاله در اختیار مجله است و مجله در قبال آن برای نویسنده(گانی) که مقالات آنان در مجله چاپ شود، نسخه ای از همان مجله را به رایگان ارسال می کند.

3-کلیه اسامی که در متن، جداول و غیره به صورت مخفف درج می شود، باید به صورت کامل در پاورقی آورده شود.

4-در صورت به کار بردن معادل فارسی اصطلاحات علمی، اصل اصطلاح در داخل متن داخل پرانتز آورده شود.

5-در مقالاتی که از اختصارات انگلیسی استفاده می شود باید در اولین بار کامل آن اختصار نیز ذکر شود و از آن به بعد اختصار بدون ذکر کامل آن آورده شود.

6-اسامی افراد خارجی در متن به زبان اصلی آورده شود.

7-مقاله باید در قطع A4  ، به صورت دو ستونهو با حاشیه گذاری 3 سانتی متر از هر سمت، و در قالب نرم افزار Microsoft Word  بدون هیچ گونه صفحه آرایی حداکثر در 15 صفحه 18 سطری (شامل متن، جداول، نمودار ها و تصاویر) با خط B Nazanin  نمره 12 و با فواصل بین خطوط Single تایپ شود. در صورتیکه متن مقاله لاتین می باشد، بایستی با قلم Times New Roman نمره 12 تایپ گردد.

8-شماره صفحات مقاله باید به ترتیب در پایین و سمت چپ درج شوند.

9- مقالاتی که در موضوعات مرتبط با علوم و فنون هوافضا تهیه شده باشند برای پذیرش در مجله دارای اولویت میباشند .

روش نگارش مقالات پژوهشی  (Original Articles)

عنوان

1- عنوان فارسی مقالات لازم است در برگیرنده موضوع تحقیق بوده و با قلم  B Traffic – 18 - Bold برای مقالات فارسی تایپ شود.

2- عنوان لاتین مقالات لازم است در برگیرنده موضوع تحقیق بوده و با قلم  Times New Roman – 16 - Bold برای مقالات لاتین تایپ شود.

تذکر: بقیه تیترها در مقاله بایستی با قلم B Nazanin – 12 - Bold تایپ گردد.

3- نام نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) و سپس آخرین مدرک تحصیلی آنان(Ph.D.، MD. ، ...) لازم است پس از عنوان مقاله ذکر شود.

نام نویسندگان مقاله با قلم B Nazanin – 12 - Bold برای مقالات فارسی و برای مقالات لاتین با قلم Times New Roman – 11 - Bold تایپ گردد.

4- سمت و نشانی نویسندگان که شامل گروه، دانشکده، دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقاتی مربوط به آنان است، باید به طور کامل با ذکر شهر و کشور با قلم B Nazanin – 10  برای مقالات فارسی و قلم Times New Roman – 9 برای مقالات لاتین به ترتیب زیر عنوان مقاله وآدرس اینترنتی در پاورقی قید شوند. 

5- درج نشانی نویسنده مسؤول جهت تماس های علمی دیگر محققین به زبان فارسی در صفحه اول و در پایین چکیده انگلیسی مقاله لازم است. ضمناً باید نشانی به طور کامل همراه با ذکر کدپستی ، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیک قید شود.

6- مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان نمیتواند مستقل از اساتید راهنما و نام موسسسه دانشگاهی مرتبط برای مجله ارسال گردد.

7- عنوان مکرر(Running title) با حداکثر 40 کاراکتر.

 چکیده و کلید واژه

چکیده با ید به فرم "ساختاری" تدوین گردد و بطور خلاصه و صریح به موضوع مقاله، روش و نتایج پژوهش و نوآوری محتمل اشاره کند. چکیده نباید حاوی هیچ­گونه جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد و بایستی با قلم B Nazanin – 11 برای چکیده فارسی و قلم Times New Roman – 10 برای چکیده لاتین  به صورت تک ستونی تایپ گردد.

کلید واژه ها بین 3 تا 5 کلمه و با قلم B Nazanin – 11 برای کلید واژه های فارسی و قلم Times New Roman – 10 برای کلید واژه های لاتین  به صورت تک ستونی در زیر چکیده آورده شود.

 متن مقاله

متن مقاله باید شامل مقدمه ، روش پژوهش یا اصول تئوری آن ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی(حسب نیاز) ، منابع و مراجع ضمائم(شکل، جدول، نمودار و یا موارد خاص) باشد.

(مقاله باید در قطع A4  ، به صورت دو ستونهو با حاشیه گذاری 3 سانتی متر از هر سمت، و در قالب نرم افزار Microsoft Word  بدون هیچ گونه صفحه آرایی حداکثر در 15 صفحه 18 سطری (شامل متن، جداول، نمودار ها و تصاویر) با خط B Nazanin  نمره 14 و با فواصل بین خطوط Single تایپ شود. در صورتیکه متن مقاله لاتین می باشد، بایستی با قلم Times New Roman نمره 12 تایپ گردد.)

مقدمه

مقدمه باید در بر گیرنده " زمینه پژوهش" ، " بیان مشکل" ، "فشرده ای از نتایج پژوهش های مرتبط همراه با ذکر منابع " و "هدف اصلی پژوهش" باشد. در مقدمه لازم است مطالب به گونه ای نوشته شود که روزآمد بودن و نوآوری آن به روشنی قابل ملاحظه باشد. اشارات به منابع و مراجع در مقدمه و سایر قسمت های مقاله باید به شکل زیر صورت گیرد:

-  شماره منبع داخل پرانتز درج شود مثال :(1)،(2).

-اگر چند منبع بطور همزمان ارائه می شود مثلا منبع 3،4،5و6 در متن به صورت(6-3) معرفی گردند. در قسمت بحث یافته ها گاهی ترکیبی از شماره گذاری های بالا استفاده می شود؛ مثال:(1،4، 8-7).

روش پژوهش

روش کار باید شامل نوع مطالعه ، تعاریف مفاهیم مورد نیاز ، ابزار مدل سازی یا گرد آوری داده ها ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش تحلیل و پردازش داده ها با رعایت ملاحظات اخلاقی و مالکیت معنوی (حسب مورد) باشد. اگر در پژوهشی از پرسشنامه یا چک لیست استفاده شده است، ثبات و اعتبارآن باید در مقاله تضمین گردد. در مورد پرسشنامه های استاندارد که اعتبار و ثبات آن قبلا مشخص شده است تنها ذکر مرجع کفایت می کند.

یافته ها

- یافته های پژوهش باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس ها به روشنی بیان و از تکرار مطالب ذکر شده در متن پرهیز شود. کلیه شکل‌ها، جدول‌ها و روابط ریاضی به‌کار رفته در متن ، باید توضیح داده شود و مورد استناد قرار گیرد.

- جداول و نمودارها باید به زبان فارسی ،دقیق و واضح ،عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد.

- عنوان نمودارها در زیر نمودارها و عنوان جداول در بالای جداول قرار گیرد.

- جداول و نمودارها بایستی با کیفیت مطلوب و اندازه قلم ها در شکل ها بایستی به گونه ای باشد که به خوبی خوانده شود و زیرنویس شکل ها و جداول بایستی با قلم B Nazanin – 12 تایپ و اندازه آنها از cm 15× 10 بزرگ تر نباشد .

- زیرنویس جداول شامل توضیح نمادها، اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها یا ذکر اطلاعاتی از مطالعات دیگر بوده و باید باعلایمی همچون *، †و ... همراه شوند.

- جداول و نمودارها باید درصفحات جداگانه در انتهای مقاله ارائه شود ولی محل ظهور آنها در متن مشخص شود. مثلا برای جدول شماره 1 در متن بنویسید :      

  جدول 1 دراینجاواردشود.

برای نمودار ها نیز به همین منوال عمل نمائید.

-در عنوان جدول از به کار بردن کلماتی همانند "مقایسه" یا هر کلمه غیر معمول علمی خوداری کنید.

بحث و نتیجه گیری

-یافته و نوآوری های جدید و مهم پژوهش باید با دیگر تحقیقات انجام شده مقایسه شده (با ذکر منابع) و دلایل رد و یا قبول آن ها مورد بحث قرار گیرد.

-یافته های پژوهش می بایست به نحو احسن تفسیر شوند واز تکرار یافته ها در این بخش خودداری شود و نباید نتایج جدیدی که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه گردد.

- محدودیت های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن یافته ها باید به وضوح ذکر گردد .

- این بخش باید با یک نتیجه گیری روشن (در حد یک پاراگراف) و با توجه به چهار عامل 1- جمع بندی از یافته ها 2- آینده نگری 3- تعمیم پذیری 4- پیشنهاد خاتمه یابد.

تشکر و قدردانی

در این بخش می توان از افراد و یا سازمان هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگاشتن مقاله همکاری نموده اند قدردانی کرد.

منابع

منابع باید بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شوند و مطابق با دستورالعمل Vancouver تنظیم گردد. منابع باید صرفا مشتمل بر مواردی باشد که قبلا در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

-منابع باید به روز بوده و تعداد آنها از 10 مورد کمتر نباشد. درضمن همه منابع ازجمله مراجع فارسی باید با حروف انگلیسی وبراساس موازین زیرنگارش شود:

*تذکر: فهرست مراجع فارسی بایستی با قلم B Nazanin – 11 و قلم Times New Roman – 10 برای مراجع لاتین  به صورت دو ستونی آورده شوند.

استناد به کتاب 

نام خانوادگی نویسنده ی «یک نویسنده» حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، ، نام خانوادگی نویسنده ی دوم«یک فاصله» حرف اول  نام کوچک نویسنده ی دوم (بعد از نویسنده ی دوم واژه ی«et al.» اضافه گردد)، عنوان کتاب. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار: صفحات مورداستفاده.

Roberts M, Hsio W, Berman P, Reich MR, Wright JC, Kim R. Health Reform . USA: Oxford University Press, Inc.; 2004: 33-35.

-استناد به کتاب فارسی با ترجمه انگلیسی

مانند کتاب های خارجی با این تفاوت که اسامی خاص آوا نویسی شده و در انتهای آن در داخل کروشه نوشته شود:

Jadidi R, Nasiripour AA. Medical Equipment Management in hospitals. Arak: ARAK University of Medical Sciences Press; 2008: 20-21.

تذکر: برای استناد به ویرایش دوم به بعد کتب، شماره ویرایش پس از عنوان کامل کتاب درج گردد.

استناد به مقالات

نام خانوادگی نویسنده ی اول «یک فاصله» حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده ی دوم «یک فاصله» ‌حرف اول نام کوچک نویسنده ی دوم (بعد از نویسنده ی دوم واژه ی«et al.» اضافه گردد)، عنوان مقاله. عنوان مجله. سال انتشار مجله؛ دوره (شماره) :شماره ی صفحات.

Becker ER, Morris SD, Mauldin L, Shaw JD, Talley Ws, Culler PD. The Changing Healthcare Market and How It Has Influenced the Treatment of Cardiovascular Disease- Part 1. American Journal of Managed Care 1999; 5(1): 1119-24.

اگر در نشریات فارسی زبان، خلاصه انگلیسی مقالات وجود دارد، نویسنده در مورد منابع فارسی که به انگلیسی برگردانده می‌شود

باید عنوان مقاله انگلیسی را آورده و در انتهای منبع در داخل کروشه اشاره کند که اصل مقاله به فارسی بوده است.

تذکر 1: در مجلات الکترونیکی آدرس الکترونیکی نیز در انتهای آن آورده می شود.

تذکر 2: عنوان مجلات انگلیسی باید مطابق سبک به کار برده شده در مدلاین، مخفف باشد. فهرست عناوین مخفف را نیز می‌توانید در سایت www.nlm.nih.gov پیدا کنید.

استناد به پروژه،پایان نامه و رساله دکتری

نام خانوادگی مجری، نام مجری. عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی ارائه پایان نامه. محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه؛ سال. مثال:

-Edelman M. Quality of Services and Demand for Health Care in Nigeria. M.A. Thesis. Lawrence KS():University of Kansas; 2000.

اگر پایان نامه یا رساله به فارسی می باشد، در انتها نگاشته شود.

استناد به مقاله ارائه شده درسمینار

- نام خانوادگی ارائه کننده ی مقاله، نام. عنوان مقاله (تاریخ برگزاری سمینارمحل برگزاری سمینار: نام برگزار کننده ی سمینار، سال برگزاری سمینار.

استناد به صفحه وب:

نام خانوادگی نویسنده ی اول «یک فاصله»‌ حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده ی دوم «یک فاصله» حرف اول نام کوچک نویسنده ی دوم (بعد از نویسنده ی دوم واژه ی«et al.» اضافه گردد)  ،  (نقطه، فاصله) عنوان (نقطه، فاصله) سال نشر(در صورت قابل دسترس بودن) (نقطه ویرگول، کروشه باز) شماره قاب ها یا صفحات(کروشه بسته، نقطه، فاصله) Available at(دو نقطه، فاصله)نشانی دسترسی بدون ذکر کلمه URL(نقطه، فاصله) تاریخ دسترسی شامل نام ماه به طور کامل(فاصله) روز (ویرگول، فاصله) سال نشر(نقطه) مطابق مثال زیر:

World Health Organization. The World Health Report 2000. Health System : Improving Performance. Available at: http;//www.WHO/health- services. [cited 2000 May 20].

- توجه: در صورتی که منبعی که استفاده کرده اید، یکی از انواع بالا نیست، اطلاعات کتابشناختی آن را به شکل کامل و دارای نام پدیدآورنده (شخص یا سازمان)، عنوان نوشته، محل انتشار(شهر یا آدرس اینترنتی) و سال انتشار بنویسید تا توسط ویراستار استنادی مجله به شکل صحیح نگارش شود.

روش نگارش مقالات مروری(Review Article)

- مقاله ی مروری شامل؛ صفحه عنوان، چکیده ی فارسی ، چکیده ی انگلیسی ، کلید واژه ها ، مقدمه، شرح مقاله، بحث و نتیجه گیری،تشکر و قدردانی و منابع می باشد.

- مقاله ی مروری باید جامع بوده و در تنظیم آن حداقل از 15 منبع معتبر و جدید استفاده شود . نویسنده مسئول میبایست درزمینه ی تحت بررسی صاحب نظرباشد.